Workflow

Systém umožňuje automatické workflow, které na základě událostí na úrovni pohledávky vytváří nové záznamy.

Jedná se například o změnu ve vývoji pohledávky, v ekonomice pohledávky nebo v soudních řízeních. Aplikace zároveň mění stav pohledávky tak, aby vždy zobrazovala aktuální fázi vymáhání.

workflow

 

Aplikace Insolvenční rejstřík

Tato aplikace zajišťuje automatickou kontrolu osob s databází insolvenčního rejstříku spravovanou Ministerstvem Spravedlnosti České Republiky.

Databáze se nachází na serveru System4u s.r.o. Každý den probíhá stahování ze serveru justice.cz – databáze tedy obsahuje stále aktuální data.

Zdroje osob které mohou být sledovány:

  • Databáze v Lotus Notes s kontakty
  • Dlužníci na pohledávkách v aplikaci Pohledávek
  • Fyzické, právnické osoby vedené u pohledávek s řádně vyplněným RČ resp. IČ

Kontakty ke sledování lze doplnit ručně nebo pomocí hromadného importu.

Kontrola osob v rámci aplikace

1) Nové osoby v Evidenci osob – Tato kontrola umožní podat informaci, že nově založený kontakt nebo dlužník pohledávky je již veden jako dlužník v INSR.

2) Nové osoby v Insolvenčním rejstříku – Tato kontrola umožní hlídání, zda vedený kontakt v aktuální době nebyl zaveden do INSR.

3) Kontrola dle data narození – pokud není známé RČ u fyzických osob a je známé datum narození, aplikace umožňuje upozornění na osoby se stejným datem narození, pokud se shoduje alespoň část jména.

4) Sledování spisů – tato funkce umožňuje dlouhodobé sledování vývoje ins. spisu.

Propisování informací a následné akce

U pohledávky je možné nastavit, že krom zaslání info-mailu s upozorněním aplikace do vývoje pohledávky propíše informaci, že dlužník, či jiná osoba se vyskytla v INSR, příp. že na ins. řízení byly nové události.

ePR a sledování stavů řízení na službě info Soud

Pro odesílání ePR je nutné mít vytvořený účet na EPR serveru (zřizuje System4u). Přes tento účet je poté možné kontrolovat podaná ePR, které lze následně kontrolovat také z aplikace Inkasa pohledávek. Systém vygeneruje data pro ePR a společně s kompletními přílohami je odešle na podatelnu.

Workflow was last modified: Červenec 27th, 2016 by develop

Kontakt

System4u s.r.o.
Křížová 18, 603 00, Brno
T: +420 543 210 522
E:
IČ: 26945231
DIČ: CZ26945231

© 2020 System4u, s.r.o.
Powered by Wordpress

Nahoru